skip to Main Content
Иванка Петкова Има една четоводна къща в София
Регистрациа на фирма, четоводна къща

Днес ще говорим с Ваня за регистрация на фирми и за годишен отчет. В блога Заплата Онлайн говорим за Интернет бизнес и намерението на този пост е да отговорим на всички въпроси, свързани с счетоводство, годишен отчет, кога да открием фирмата и колко струва регистрацията на една фирма; какви видове и дали се нуждаем от това попитах на една счетоводна къща, която предлага счетоводни услуги, оставям нейните данни, ако се нуждаете от повече информация, винаги можете да контактувате с нея.

Къща за счетоводни услуги

счетоводни услугиИванка Петкова има счетоводна къща в София и от много отдавна се занимава с фирми в България и Испания. Тя говори английски, испански и руски.

Контакт с Иванка Петкова.

За да контактуваш с Иванка Петкова, можеш да следваш следващия линк:

Счетоводна къща Иванка Петкова

Услуги на тази счетоводна къщи са:

  • Регистрация на фирма
  • Текущо счетоводство и изготвяне на Годишен финансов отчет и данъчна декларация на фирма
  • Счетоводно обслужване
  • Месечно счетоводство

Започваме интервюто, за да отговорим на всички въпроси на хората, които започват бизнес и имат нужда от информация за тези неща. Заплата Онлайн е моят личен блог за онлайн маркетинг и показвам на хората как да получават пари в Интернет, за това е нужно също да дам тази информация, аз не съм експерт и за това помолих Иванка да ни реши тези проблеми.

Преди интервюто само исках да ви кажа, че ако работим с афилейти линкове, парите малко по малко ни се натрупват в платформата, в която сме се регистрирали (както например тук), ако искаме да ги теглим, обикновено фирмата ни отдържа данък при изтеглянето като на лично лице (ако е Българска платформа). И с интервюто  което направих на Иванка, ще получаваме информацията за онлайн магазини и за малкия бизнес. Започва интервюто с Иванка:

Кога се нуждаем от една фирма?

В Испания, ако приходите, които получава едно лице,  не са повече от 200 или 300 евро на месец, не се нуждаеш да създаде фирма, това позволява на хората, които получават малко средства от Интернет, да не се затрудняват с регистриране на фирма:

Ваня, това, което искам да те питам е,  ако някой се регистрира в тази платформа и предложи продукти и си взима комисионна, но получава малко, нуждае ли се от една фирма?

– В България няма необлагаем  минимален доход след промените в закона за ДДФЛ, публикуван в държавен вестник бр.113 от 2007г. в сила от 2008г., бе въведен нов ред за облагане на доходите на физическите лица с така наречения  „плосък данък„. Това понятие не е дефинирано по този начин в закона, но по своята същност представлява пропорционален данък с единна ставка от 10%. Това го отличава от прогресивния данък, при който имаме нарастване на данъчната ставка с нарастване на дохода и е предвиден месечен или годишен минимален доход, който е необлагаем.

В случай, че имаме доход от извън трудови правоотношения, какъвто е гражданският договор, който може да бъде за извършване на определена работа, възнаграждението, по който след приспадане на нормативно признатите разходи, не превишава една минимална заплата и нямате други доходи за полученият доход, не се дължат социални осигуровки, а само данък ДДФЛ в размер на 10%.

Имали някаква помощ за млади хора, които искат да започнат с един бизнес, както намеления на данъците и т.н?

За съжаление в България няма данъчни облекчения за млади хора, които стартират своя  собствен бизнес, но могат да потръсят финансиране от европейския фонд по подходяща за тях европейска програма.

– Ако регистрирам една фирма, какви видове има и колко струва?

Най- разпространената форма на търговски дружества за малък бизнес е „Дружеството с ограничена отговорност”(ООД)  или „Едноличното дружество с ограничена отговорност”(ЕООД). Процедурата по регистрация е сравнително лесна и бърза. Минималният капитал е 2лв. Тази форма на дружество е предпочитана, освен затова че има ниски разходи по регистрация и заради ограничената отговорност, която има дружеството до размера на активите на дружеството, т.е собствениците на дружеството не отговарят за задълженията на ЕООД-то  или ООД-то с личното си имуществото и доходи.

Често се използва форма също така е и „Едноличният търговец”  (ЕТ), при него няма изискване на минимален капитал за регистрация и таксите на търговският регистър са по- ниски и има по- малко формалности при регистрацията , но ЕТ има един голям недостатък и това , е че ЕТ е физическо лице, което отговаря за задълженията на търговеца (ЕТ) към кредиторите с цялото си лично имущество.

При регистрацията на ООД и ЕООД се заплаща такса на търговския регистър, което е в размер на 160лв при подаване на документите за регистрация. Ако документите се подават по ел. път с електронен подпис, таксата е в размер на 80лв. Освен това трябва да се предвиди такса за откриване на набирателна сметка, в която и да е банка, в която да се внесе капитала на дружеството и таксата за издаване на писмо от страна на банката, за внесения капитал. Тази такса варира при различните банки между 25лв. – 60лв. Управителят на дружеството трябва да завери нотариално декларация спесимен от подписа си, за което се заплаща такса на нотариуса от 6 лв.

Цената за изготвянето на документите за регистрация варира доста и зависи от типа на дружеството, като започва от 100-150лв за регистрация на ЕООД на български гражданин, при което не се изисква превод на документи на чужд език.

Изготвянето на документите, откриване на набирателна сметка и заверка на декларация -спесимен може да бъде направено в рамките на един или два дни. След подаване на документите в Търговският регистър започва да тече тридневен срок в който документите се проверяват и в този срок могат да бъдат поискани и представени липсващи документи за регистрацията на дружеството. При отказ от регистрация на дружеството от страна на търговският регистър при последващо подаване на документите отново следва да се заплати дължимата такса на Търговският регистър.

Или вашата за регистрация на едно ООД или ЕООД ще са Ви нужни около 350лв и цялата процедура може да бъде приключена за по малко от седмица.

-Каква е цената за счетоводно обслужване на една фирма?

На първо място трябва да се знае, че ако вие имате регистрирана фирма, дори и да нямате дейност през годината, трябва да подадете годишна декларация за нулева дейност в срок до 31 март на следващата година. Бланката на годишната декларация може да вземете от всеки офис на НАП или да изтеглите от официалният сайт на НАП www.nap.bg. Освен годишна данъчна декларация трябва да се подаде и Декларация за неактивност към Национален Статистически институт, което може да бъде изготвена на хартия или On line в сайта на НСИ.

Дружествата, с изключение на ЕТ, чиито отчети не подлежат на задължителен  независим финансов одит, обявяват годишния си финансов отчет в Търговския регистър в срок до 30 юни на следващата година за дружества с ограничена отговорност.

Цената на изготвянето и подаването на тези документи за дружества без дейност е около 50-100лв.

Минималната месечна такса за счетоводното обслужване на фирми с малък документооборот и без лица на трудов договор е 50лв.

Например, ако имате фирма, която има един електронен магазин без да имате служители и работници, а само Вие като самоосигуряващо се лице осъществяване дейността на фирмата и имате 5-10 фактури на месец, годишната цена за счетоводно обслужване на Вашата фирма ще бъде 600лв.

Мога ли да си имам друга работа и в същото време да съм управител и/ или съдружник  на лична фирма, с която се занимавам извън работно време? Как се декларира това?

Ако Вие работите на трудов договор в една фирма, в същото време може да имате и ваша фирма, в която сте съдружник и управител, това е позволено от закона. Разбира се, има случай, в които работодателят изрично упоменава в трудов договор на служителя, че нямате право да участвате в управлението на други фирми, като това най- често се отнася за лица, които са на отговорни позиции като по този начин основният работодател защитава своите интереси.
Ако вие имате регистрирано ЕООД и сте управител на дружеството и то осъществява дейност Вие подлежите на задължително осигуряване, като може да избирате между различни варианти, но най- често срещаният е като самоосигуряващо се лице, като минималният осигурителен доход е 420лв. Като в този случай вие дължите всеки месец до 25-то число на следващият месец осигуровки в размер на 108,36лв.

Максималният осигурителен доход за 2013г. е 2200лв това означава, че сумата, върху която дължите осигуровки, не може да надвишава 2200лв, или ако имате един основен трудов договор, по който сте осигурени върху сумата от 2200лв. за всички останали доходи от трудови и извън трудови правоотношения, не дължите осигуровки. Аналогично на това, ако сте управител на няколко дружества и в едно от тях сте осигурени на максималният осигурителен доход 2200лв., в останалите дружества не следва да заплащате социални осигуровки.

– От кога трябва да започна да плащам социални осигуровки за моята фирма?

Ако вие регистрирате едно ЕООД и не извършвате дейност, не дължите социални осигуровки, ако решите да развивате дейност, трябва да декларирате това обстоятелство в НАП в 7 дневен срок от стартиране на дейността на Вашата фирма, като от този момент дължите социални и здравни осигуровки. Ако решите да се осигурявате като самоосигуряващо се лице, имате два варианта: в единият случай може да се осигурявате за общо заболяване старост и смърт, като в този случай нямате право да ползвате платен болничен и майчински, а другият вариант е да се осигурявате за всички осигурителни социални рискове, като в този случай ще имате малко по- висока вноска за социални осигуровка, но ще имате право на болничен и майчинство. Така че, ако желаете да получавате парично обезщетение за неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете, следва да изберете варианта с осигуряване за всички социални рискове.

-Как мога да спра да плащам социални осигуровки за моята фирма?

Ако решите да преустановите дейността на Вашата фирма, следва отново да подадете декларация в НАП, с която да декларирате, че желаете да преустановите дейността на Вашата фирма, по този начин няма да дължите осигуровки за времето, през което не извършвате дейност.

-Трябва ли да имам задължително банкова сметка, открита на името на фирмата ми?

Банкова сметка на името на Вашата фирма Ви е необходимо, само ако желаете да получавате и да правите плащания по банка от и към вашите клиенти и доставчици.

-Ако искам да направя един онлайн магазин, какво ми трябва?

Първо трябва да си регистрирате фирма, след като Вашата фирма е регистрирана и имате електронния магазин готов, трябва да помислите как искате да получавате плащанията от вашите клиенти.

Ако получавате плащания само по банков път по сметка на Вашата фирма, няма нужда да си купувате касов апарат т.к., касовият апарат е само за плащания в брой, с чек, с валчер, с банкова кредитна или дебитна карта /на ПОС- терминал/ или друго заместващо парите  платежно средство.
Ако например вашите стоки се заплащат с наложен платеж на разносвача при доставката на стоката на клиента, Вие трябва да издадете касова бележка и да я дадете на разносвача, който от своя страна я предава на клиента при получаване на парите от него.

Ако получавате пари само по банкова сметка, не издавате касов бон от касов апарат.

– Ако някой ми плаща нещо през Paypal, как се декларира?

Когато имаме плащане, което се извършва чрез „Изипей”, Epay.bg, PayPal, Ebg.bg или друга платежна институция, е важно да изясним статута на тази институция.Това може да се направи на сайта на БНБ, където има списък на лицензираните платежни институции. Ако едно плащане е направено чрез дружество, лицензирано да прави налични парични преводи, не е задължително да издаваме касова бележка от касов апарат/ фискално устройство/. Така, че от една страна, трябва първо да проверим дали имаме задължение да издаваме касова бележка или не, т.к. санкциите на НАП са доста сериозни. Що се отнася до прихода, който сме получили от Paypal, той участва при формирането на данъчната основа за облагане с данък, както всеки друг приход от продажба. Използването на Paypal е просто друг вариант, по който нашите клиенти могат да ни заплатят дадена стока или услуга.

-Какво става, ако не го декларирам?

Получените приходи или доходи следва да бъдат декларирани в зависимост от това какви са, защото санкциите за недеклариране може многократно да надхвърлят получения доход или приход. Същото се отнася и за издаване на касова бележка, в случаите когато сме задължени да го правим, т.к неиздаването на една касова бележка от 2лв., например може да доведе до глоба в размер на 500лв/ петстотин лева/.

-Как мога да плащам по-малко данъци?

Ако имате доходи, които подлежат на облагане по ЗДДФЛ /например доход като ЕТ /, можете да намалите вашия данъка в следните случаи:

  1. -ако имате намалена работоспособност;
  2. -направили сте лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;
  3. -направили сте лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
  4. -направили сте дарение
  5. -облекчения за млади семейства

Тук приключи интервюто с четоводителката Иванка Петкова, невъзножно е да питам абсолютно всичко и да го публикуваме в този пост, надявам се да ви е било полезно за вашите идеи и нов бизнес. В горната част имам едно поле, където ще можете да се регистрирате и така ще получите най- новата информация за онлайн бизнес и СЕО оптимизация.

Ако ви трябва повече информация, оставете коментар и Иванка ще отговори на вашите въпроси.

Казвам се Нико Рока от zaplataonline.com и кирилицата ми е включен за всеки един от вас!

Моето име е Nico Roca и съм каталунец,
От 2007 Живея в София, научих Български и най- накрая реших да започна да пиша на български, този е моят първи личен Блог на кирилица, (НЕ ОБРЪЩАЙ БНИМАНИЕ НА ГРЕШКИТЕ)

This Post Has One Comment

  1. много интересна страница! браво!искам да питам нещо,,,как можем да правим една фирма неактивна? и дали плащам данъци за тази неактивна фирма? благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Back To Top